шпур

 • 141шпуровой — см. шпур; а/я, о/е. Ш ая скважина …

  Словарь многих выражений

 • 142аерозолі — аэрозоли airsols Аerosole, Luftkolloide, аerosol Schwebstoffe дисперсні системи, що складаються з дрібних твердих або рідких частинок (дисперсна фаза) та дисперсійного газового середовища (напр., повітря) де зависли ці частинки. А. присутні в… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 143антипіроґен — антипироген antipyrogene Antipyrogene речовина, що перешкоджає самозайманню вугілля шляхом сповільнення процесу окиснення. До А. належать вода, розчини силікату натрію. В шахтах як А. використовують водні розчини хлориду Са, фосфату, карбонату,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 144буримість (гірських порід) — буримость rock drillability *Bohrbarkeit der Gestеіne, Bohrvermögen von Gesteinen опірність г.п. руйнуванню в процесі буріння. Оцінюється швидкістю, тривалістю та енергоємністю буріння одиниці довжини стовбура свердловини або шпура при… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 145буріння ударно-обертове — бурение ударно вращательное percussive rotary drilling *Drehschlagbohren спосіб буріння, при якому руйнування породи здійснюється шляхом нанесення ударів по породоруйнуючому інструменту, який безперервно обертається. Застосовується при веденні… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 146бурова каретка — буровая каретка drill carriage, drillrig, drill steel car, track mounted drill *Bohrwagen, Bohrgerätewagen установка для механіз. буріння шпурів і свердловин в підземних гірничих виробках. У горизонтальних і похилих гірн. виробках застосовують… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 147бурова штанга — буровая штанга drill pole, bore rod, boring rod *Bohrstange 1) Сталевий стержень для передавання механічних зусиль від поршня ударника на різець (бурову коронку, головку) та для подачі води і стисненого повітря до вибою шпуру (свердловини) під… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 148буровибухові роботи — буровзрывные работы drilling and blasting operations, explosive drilling *Bohrschießarbeiten сукупність операцій підривання та підготовчого буріння шпурів і свердловин під час видобування корисних копалин, проведення гірничих виробок, будівництві …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 149буровий інструмент — буровой инструмент drilling tool *Bohrwerkzeug, Bohrgeräte загальна назва механізмів і пристроїв, що застосовуються при бурінні шпурів, свердловин і ліквідації аварій, що виникають у свердловинах. За призначенням виділяють технологічний,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 150буровий станок — буровой станок drill, borer, drilling rig, drillrig *Bohrgerät машина для буріння підривних і гірничотехн. свердловин різного призначення, а також шпурів при відкритих та підземних розробках к.к. Б.с. основна частина багатовузлових бурових… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 151верстат — буровой станок drill, borer, drilling rig, drillrig *Bohrgerät машина для буріння підривних і гірничотехн. свердловин різного призначення, а також шпурів при відкритих та підземних розробках к.к. Б.с. основна частина багатовузлових бурових… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 152буронавантажувальна машина — буропогрузочная машина drill loading machine *Bohrwagenlаder машина, яка призначена для механізації процесів буріння шпурів і навантажування гірничої маси (корисної копалини і породи) у транспортні засоби. Б.м. розрізняють: за областю… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 153буропідривні роботи — буровзрывные работы drilling and blasting operations, explosive drilling *Bohrschießarbeiten – сукупність виробничих процесів з оббурювання масиву і відділення вибухом частини гірської породи з її одночасним подрібнюванням і переміщенням. Б.р. –… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 154висадження багаторядне — взрывание многорядное multi row blasting *Mehrreihensprengung висадження в заданій послідовності з певними інтервалами уповільнення дек. рядів (звичайно двох і більше) вибухових свердловин або шпурів для дроблення масивів г.п. Використовується… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 155підривання багаторядне — взрывание многорядное multi row blasting *Mehrreihensprengung висадження в заданій послідовності з певними інтервалами уповільнення дек. рядів (звичайно двох і більше) вибухових свердловин або шпурів для дроблення масивів г.п. Використовується… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 156висадження миттєве — взрывание мгновенноe instantaneous explosion, momentary explosion, instantaneous blasting *augenblickliches Sprengen, blitzschnelles Sprengen, Momentzündung одночасне ініціювання групи з більш менш значної кількості зарядів. Здійснюється за… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 157підривання миттєве — взрывание мгновенноe instantaneous explosion, momentary explosion, instantaneous blasting *augenblickliches Sprengen, blitzschnelles Sprengen, Momentzündung одночасне ініціювання групи з більш менш значної кількості зарядів. Здійснюється за… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 158вруб — cut, kerf *Einbruch, Schram штучна порожнина у вугільному або породному масиві, що створюється для полегшення його подальшого руйнування при виїмці к.к. або проведенні гірн. виробок. За способом врубоутворення і в залежності від техніки і… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 159врубова машина — врубовая машина vertical coal cutter, cutting machine, coal cutter Schrämmaschine гірн. машина, призначена для створення врубу (щілини) в масиві к.к. (вугілля, горючого сланцю, солі, ракушечника, туфу тощо) з метою полегшення подальшої його… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 160гідропідривне дроблення негабариту — гидроподрывное дробление негабарита варіант шпурового методу дроблення негабариту, що відрізняється висаджуванням зменшеного заряду ВР у шпурі, заповненому водою; негабаритний шматок руйнується на декілька частин без їх розлітання …

  Гірничий енциклопедичний словник